Rozhovor se senátorem Martinem Červíčkem

Led 3, 2024

1. Co Vás přivedlo na dráhu profesionálního politika? Proč jste se rozhodl opustit řady Policie ČR? 

Policie musí být zcela apolitická a jediný, kdo je za její správné fungování zodpovědný vládě, resp. jejímu ministru vnitra je policejní prezident.  

A protože jsem v této funkci odmítl vyhovět principiálně zásadnímu politickému tlaku tehdejšího ministra bez důvěry, tak jsem nakonec po 26 letech služby u policie přijal nabídku vstoupit do veřejného života jako politik. A to zejména proto, abych dokázal, že slovo politik není vždy synonymum pro faleš, prospěchářství a populismus, ale má a může sloužit tomu, aby pomáhala řešit problémy občanů a ty ve veřejném prostoru kolem nás. Současně je mou stálou ambicí, podílet se na nastavování systémových řešení – například v oblasti bezpečnosti tak, abychom byli schopni včas předcházet, odhalovat či řešit aktuální bezpečnostní hrozby a zůstali jsem i nadále jednou z nejbezpečnějších zemí. 

2. Jak byste sám sebe charakterizoval? 

Mým životním mottem je: „Kde je vůle, tam je i cesta“ a tím se také řídím. Jsem zásadovým člověkem, ale nesnažím se věci vidět pouze černobíle. Jsem zvyklý neuhýbat před překážkami a vždy hledat možná řešení. Za důležité považuji naslouchat, umět přijmout rozhodnutí i odpovědnost. Možná jsem někdy trochu netrpělivý, a to zejména proto, že nerad věci a řešení problémů odkládám. Jsem pro vyřešení či posunutí věcí ochoten udělat maximum možného, a očekávám to i od ostatních, což někdy přináší drobné nesnáze. Ale jsem přesvědčen, že je třeba si vše každodenně odpracovat, a nikoliv odsedět na židli v kanceláři. 

3. Mohl byste porovnat den senátora a policejního prezidenta? 

Práce senátora je především politická a v praxi především ovlivňuje legislativní proces – tedy tvorbu a úpravy zákonů, volbu ústavních soudců či rad dalších veřejnoprávních institucí, jako je například Česká televize apod. Senát, a tedy i úloha senátorů je vytvářet určitou oponenturu a tím pádem i pojistku dolní komoře parlamentu a tím je vlastně i pojistkou zachování demokratických principů a právního státu. Oproti tomu úkolem policejního prezidenta je na straně jedné odpovídat za chod všech složek Policie České republiky tak, aby naplňovala úkoly vyplývající z bezpečnostní strategie naší země (na jejímž vzniku se také podílí), a na straně druhé je také úlohou policejního prezidenta zabezpečit ze strany státu – resp. ministerstva vnitra potřebnou součinnost a podporu, aby policie pro splnění daných úkolů měla odpovídající podmínky. Obě tyto práce v sobě zahrnují mnoho různých činností, které nelze charakterizovat popisem jednoho typického dne. 

4. Co Vás na práci senátora baví? 

Je to právě ta možnost využít svých předchozích profesních zkušeností, a v posledních sedmi letech i znalostí regionální problematiky z pozice hejtmana, při ovlivňování legislativního procesu, který potom následně ovlivňuje fungování všech oblastí veřejné správy a tím potažmo i životy občanů, respektive podmínky pro jejich práci, vzdělávání, zdravotní péči, bezpečnost atd. A dává mi to i možnost být aktivně účasten či iniciovat potřebné diskuse ke konkrétním problémům v různých oblastech, s představiteli vlády, a tím rovněž napomoci případným změnám či úpravám nebo dalším hlubším diskusím, jež mají v závěru opět vliv na stanovení pravidel a zákonů pro danou problematiku. 

5. S kterým senátorem se Vám dobře spolupracuje? 

Každý senátor je především za sebe odpovědný za své návrhy a svá rozhodnutí. Ale s velmi podobnými názory se setkávám například u senátorů Jana Grulicha a Jana Sobotky, a také u jihočeského hejtmana Martina Kuby. 

6. Než jste se stal policejním prezidentem, ve kterých policejních složkách jste se pohyboval? 

Po studiu jsem v devadesátých letech nastoupil na státní hranici, poté jsem prošel převážně různými manažerskými a ředitelskými posty u cizinecké, dopravní i kriminální policie. 

7. Jaký je Váš největší profesní úspěch ať už jako senátora nebo policisty. 

 U policie je to dosažení nejvyšší možné pozice – tedy policejního prezidenta, a to především díky své schopnosti analyzovat problémy, nastavovat systémová řešení a strategie při řešení krizových situací s výsledkem potřebného konsenzu uplatňované při řízení lidí. Za úspěch z období svého působení ve funkci policejního prezidenta považuji například zvládnutí metanolové aféry, výrazné snížení kriminality a dopravních nehod s následkem smrti v důsledku kladení důrazu na preventivní programy a projekty, změny v kultuře jednání policistů s veřejností. A v neposlední řadě například zvládnutí ekonomické krize, kdy jsem na zabezpečení fungování policie o mnoho milionů méně, ale musel jsem zajistit, aby se to nijak neprojevilo na kvalitě a rozsahu jejích výkonů. Nesmírně moc si vážím i například svého více než dvouletého působení v čele Pražské policie, která byla moji největší profesní zkušeností s policejní prací, neboť v žádné jiné části republiky se neřeší tolik bezpečnostních problémů jako v Praze. 

Funkci senátora vykonávám pátým rokem a za úspěch považuji například dosažení zařazení práva na obranu života a majetku (v přesně stanovených případech a jasně definovaných podmínek) i se zbraní, a prosazení řady dílčích úprav v nejrůznějších oblastech týkajících se například sociální, dopravní oblasti, fungování integrovaného záchranného systému apod. 

Ale ve veřejném životě nemohu opomenout posledních 7 let ve vedení kraje, kdy v současné době z pozice hejtmana odpovídám za řízení, rozvoj a správné hospodaření v Královéhradeckém kraji. 

8. Kam jste si myslel v mládí, že Vás vítr zavane? Čím jste chtěl být? 

Od útlého věku, možná trochu ovlivněn kriminálním seriálem Pitaval z malého města, jsem chtěl být policistou, a myslel jsem si i v dospělém věku, že policie bude moje celoživotní poslání. Nicméně člověk míní a život mění, za což jsem vděčný, neboť jsem mohl a nadále díky svým zkušenostem a odhodlání mohu pomáhat, chránit, a především sloužit veřejností v oblastech důležitých pro náš život.  

9. Jak rád trávíte svůj volný čas? 

Mám-li nějaký volný čas, pak se jej snažím věnovat především rodině a alespoň rekreačně sportu. Mou srdcovou záležitostí je fotbal, který jsem v mladém věku hrál a nějakou dobu i pískal jako rozhodčí aktivně. 

10. Která místa v naší zemi máte rád? 

Jsem ,,Náchoďák“ a v této části kraje žiji celý svůj dosavadní život. Jsem patriotem. A kromě Náchodska a v jeho blízkosti se nacházejících Adršpašsko-teplických skal, mám moc rád také Orlické Hory, ale i Krkonoše a další jedinečné kouty našeho kraje. 

11. Je nějaký stát, kam byste se chtěl podívat? 

Přestože jsem za „Velkou louží„ pracovně už jednou byl, rád bych si někdy v klidu procestoval Spojené státy, třeba na motorce. Ale rád se podívám, kamkoliv, kde mohu poznat něco nového. 

Děkujeme za odpovědi a přejeme hodně štěstí a úspěchů!

Autor: Viktorie Skalická
Korektury: Veronika Vítová

Nejčtenější články

Rozhovor s režisérem Adamem Kolomanem Rybanským

Jmenuji se Adam Koloman Rybanský a jsem filmový režisér a scenárista. Po základní škole v Třebechovicích jsem studoval na Gymnáziu J.K.Tyla a po maturitě jsem nastoupil...

Název článku 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla est. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Nullam eget nisl. Duis aute irure dolor in...

Název článku 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla est. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Nullam eget nisl. Duis aute irure dolor in...

Název článku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla est. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Nullam eget nisl. Duis aute irure dolor in...

Komentáře

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *